Cialis Uden Recept I Danmark.


Menu Mobile
 
 

Sådan udnytter du dit salgspotentiale

Annoncesalg

ISA Advertising er specialist i annoncesalg baseret på seriøs rådgivning, analyser til dokumentation af effekt – og dyb erfaring med medier, mennesker og professionelt salg. Det har gjort os til markedsleder med en markant kundeportefølje inden for online medier, dagblade, magasiner, fagblade, årsudgivelser, tidsskrifter, radiostationer og mange andre typer medier.

Der er tre gode grunde til vores succes:

  1. Detaljeret viden om synlighed, købsmotiver og behov, hvilket giver relevante og nærværende salgssamtaler.
  2. Alle salgssamtaler er struktureret med AIDA og baseret på DISC kundeprofiler samtidig med, at vores medarbejdere bliver trænet i målrettet ordvalg og stemmeføring.
  3. Medarbejdernes personlige gennemslagskraft er funderet i assertiv kommunikation, der opbygger tillid, respekt og den oprigtighed, der skaber salgssucces og langvarige kunderelationer.

Mødebooking:

ISA Advertising vil levere den bedste hit rate! Det gør ved at give dig det bedste salgsgrundlag med mødeaftaler, hvor forventningerne er afstemt, så kunden er forberedt og interesseret, når du møder op. Med den nyeste CRM platform, digitale optagelser af alle samtaler og målrettet statistik optimerer vi konstant vores kvalitet for at sikre vores kunder optimale resultater.

Salg = seriøs rådgivning

det grundsyn har gjort ISA Advertising Danmark A/S til markedsleder